Agraïment a tot el personal i col·laboradors

Flora Catalana agraeix a totes el seu personal i col·laboradors el seu esforç i participació. Gràcies a tots ells la nostra associació prospera.
Moltes gràcies a tots!
CERCADOR DE PERSONAL I COL·LABORADORS DE FLORA CATALANA
Introdueix cognoms i/o nom
Introdueix el grup de treball o rol pel que vulguis filtrar
Introdueix els rols a cercar
Imatge Nom Grups de treball Rols Actiu
Aicart, Raül Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Altimira, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Anglada, Llorenç Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Arenas, Anna Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Armengol, Josep Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Aymerich, Pere Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Aznar, Raül Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Bagaria Morató, Guillem Fotògrafs col·laboradors, Redactors Fotògraf col·laborador, Redactor Actiu
Balada, Rafel Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Balcells Sintado, Laura Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Barbarà, Josep Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Barnola Echenique, Pere GT Continguts Coordinador continguts, Fotògraf col·laborador Actiu
Batriu Vila, Vila GT Vasculars Botànic de Vasculars Actiu
Bayer, Xavier Fotògrafs col·laboradors, GT Itineraris Fotògraf col·laborador, Membre d'Itineraris Actiu
Bayó, Anna Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Béjar, Xavier Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Benavente, Marisa Redactors Redactor Actiu
FotoJLuisBerdoncesSerra Berdonces Serra, Josep Lluis Redactors, GT Continguts, Fotògrafs col·laboradors Redactor, Membre continguts, Fotògraf col·laborador Actiu
FotoBernatPasqual Bernat López, Pasqual VCL Història, GT Botànics Catalans, Redactors Vocal història, Redactor Actiu
Bisbe, Enric Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Blanco Moreno, José Manuel GT Vasculars Botànic de Vasculars Actiu
Borrut, Jacques Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Bosch, Anna Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Bota Cos, Cristina Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Bou, Jordi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Branyas, Pilar Fotògrafs col·laboradors, GT Continguts Fotògraf col·laborador, Membre continguts Actiu
Bustos, Iolanda Redactors, Fotògrafs col·laboradors Redactor, Fotògraf col·laborador Actiu
Cabarrocas, Rosa Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
FotoCescCaraltLluch Caralt Lluch, Francesc GT Maquetació, GT Glossaris Maquetador, Membre de glossaris Actiu
Foto perfil Caralt Rafecas, Francesc Presidència, VCL Informàtica, GT d'Editors, GT Desenvolupament, GT Itineraris, Fotògrafs col·laboradors, GT de comunicació, Docents President, Vocal informàtica, Membre de GT d'Editors, Membre d'Itineraris, Coordinador desenvoluapment, Fotògraf col·laborador, Membre de comunicació, Docent Actiu
Carol Casas, Roser GT d'Editors Membre de GT d'Editors Actiu
Carreras Junqué, Anna GT Maquetació Coordinador maquetació, Maquetador Actiu
Carrión, Gerard Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
FotoRoserCasellasRibas Casellas Ribas, Roser GT d'Editors Coordinador del GT d'Editors Actiu
Cirvian Bosch, Carme Col·laboradors de redacció, Redactors, Fotògrafs col·laboradors Redactor, Col·laborador de redacció, Fotògraf col·laborador Actiu
Cobos, Susana Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Coderch, Elvira Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
FotoJoanColl Coll Bosch, Joan Secretaria Secretari Actiu
Congost, Teresa Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Corral, Sergi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Cuerda Quintana, Antoni Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Curto, Rafel Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Debergue, Jean Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Encinas, Alfons Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Enrich, Montserrat Redactors Redactor Actiu
Espelt Baixauli, Carles GT Fotografia Membre fotografia Actiu
Espinet, Pere Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Fàbregas, Enric Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Farré Navarro, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Farreró, Josep Maria Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
LaiaFarriolsSola Farriols Solà, Laia GT de comunicació Membre de comunicació Actiu
ElenaFernandezEsteban Fernández Esteban, Elena GT de comunicació Membre de comunicació Actiu
Ferré Codina, Albert GT Vasculars Botànic de Vasculars, Coordinador vasculars Actiu
Figueras Montserrat, Jordi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Figueras Moreu, Guillem GT d'Editors, Redactors Membre de GT d'Editors, Redactor Actiu
Filippi, Natacha GT d'Editors, Redactors Membre de GT d'Editors, Redactor Actiu
Folch, Adriana Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Font Garcia, Joan Redactors, Fotògrafs col·laboradors Redactor, Fotògraf col·laborador Actiu
Fontanet, Josep Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Franquesa, Pepi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Garcia Zafra, Isabel Tresoreria Tresorer Actiu
Garnatje, Teresa Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Gesti, Josep GT Claus Dicotòmiques, GT Glossaris, Fotògrafs col·laboradors Coordinador Claus Dicotòmiques, Botànic de glossaris, Fotògraf col·laborador Actiu
Gifre, Cristina Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
FotoMatildeGiner Giner Rourich, Matilde Revisors lingüístics Revisor lingüístic Actiu
Gómez Bellver, Carlos Fotògrafs col·laboradors, GT Vasculars Fotògraf col·laborador, Botànic de Vasculars Actiu
Gonzàlez Peix, Carles Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
González Ventura, Lluís Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
González, Miquel Redactors Redactor Actiu
Granyer, Oriol Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
FotoAiryGras Gras Mas, Airy GT d'Editors Membre de GT d'Editors, Redactor Actiu
Guardiola, Moisès Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Guasch González, Francesc Fotògrafs col·laboradors, GT Itineraris Fotògraf col·laborador, Membre d'Itineraris Actiu
Herrera, Pilar Redactors Redactor Actiu
Huguet Urbez, G. Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Illa Bachs, Estela GT Vasculars Botànic de Vasculars Actiu
Jiménez, Noemí Il·lustradors Il·lustrador revista Actiu
Joaquim Díaz, Aleix GT Maquetació Maquetador Actiu
Jover, Miquel Redactors, GT Briòfits, Fotògrafs col·laboradors Redactor, Coordinador Briòfits, Botànic de briòfits, Fotògraf col·laborador Actiu
Lafranchis, Tristan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Langa, Nuri Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Lapuente, Aroa Redactors Redactor Actiu
Lecina Díaz, Judit Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Llandrich, Anna GT Fotografia, Fotògrafs col·laboradors, GT Continguts Fotògraf revista, Membre fotografia, Membre continguts Actiu
Llorens, Emilia Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Lluch Forns, Esther GT de comunicació Coordinador de comunicació Actiu
Lluent, Artur Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
López García, Mònica Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
López Serra, M. Pilar Revisors lingüístics, Redactors, GT de comunicació Revisor lingüístic, Redactor Actiu
Maciel, Jacirene Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Manceñido Osés, Marcos Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
March, Evarist Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Marmí, Lluís Redactors Redactor, Fotògraf revista Actiu
Martí, Marina Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Martinoy Gumà, Carles GT Desenvolupament Desenvolupador Actiu
Martos, Jean-François Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
May, Mike Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Maynés, Josep Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mayoral Arqué, Antoni Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mejias Cumplido, Ernest Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mercadal, Gabriel Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mercadé López, Arnau GT Vasculars, Fotògrafs col·laboradors Botànic de Vasculars, Coordinador vasculars, Fotògraf col·laborador Actiu
Minobis, Robert Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Miquel Rigual, Josep Maria Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mir, Gisela Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Mujal, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Obiols Galí, Ferran GT d'Editors Membre de GT d'Editors, Redactor Actiu
Fotografia Oliva Casas, Anna Maria VCL Etnobotànica, GT d'Editors, GT Itineraris, Redactors, Fotògrafs col·laboradors, Docents, GT de comunicació Vocal d'etnobotànica, Membre de GT d'Editors, Membre d'Itineraris, Redactor, Fotògraf col·laborador, Docent Actiu
Pallarès, Kapi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Paradís, Jordi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Pedrocchi, César GT Briòfits, Fotògrafs col·laboradors Coordinador Briòfits, Botànic de briòfits, Fotògraf col·laborador Actiu
imgdanieper Pérez Bosque, Daniel VCL Botànica, GT Claus Dicotòmiques, GT Vasculars, GT Fotografia Vocal botànica, Botànic de claus dicotòmiques, Botànic de Vasculars, Membre fotografia Actiu
Pérez Haase, Àaron GT Vasculars Botànic de Vasculars Actiu
Pié, Gerard Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Pifarrer, Oriol Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Pigem, Maria Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Pladevall Izard, Eulàlia GT Vasculars Botànic de Vasculars Actiu
Pluja, Anna Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Pontacq, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Prat, Jordi Docents Docent Actiu
Quesada, José Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Reberté, Joaquim Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Regincós, Jordi Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Ribas Ballestín, Pau Revisors lingüístics, GT de comunicació Revisor lingüístic Actiu
Ribot, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Riera Busquets, Maria Redactors Redactor Actiu
Rocha, Olga Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Roman Millan, Francesc Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Rosell Armengol, Alexis Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Saez, Llorenç Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Sais, Anna Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Sanchez, Sònia Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Sanz, Ricard Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Saura Mas, Sandra GT Itineraris, Redactors Coordinador d'Itineraris, Redactor Actiu
Segui Ylla, Elisenda Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Solà, Marc GT Fotografia, Docents Membre fotografia, Docent Actiu
Soler, Salvador Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Soler, Xavier Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Talavera Roma, Marc GT d'Editors Membre de GT d'Editors, Redactor Actiu
Torrentó, Pep Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Urpí, Linus Docents Docent Actiu
Urpí, M. Tresa Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Vallès, Joan Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Van Ginkel, Astrid Fotògrafs col·laboradors Fotògraf revista Actiu
Velasco, Ana GT de comunicació Membre de comunicació Actiu
Vicens, Narcís Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Vila, Margarida Fotògrafs col·laboradors, GT Continguts Fotògraf col·laborador, Membre continguts Actiu
Viladas Ollé, Helena Revisors lingüístics Revisor lingüístic Actiu
Fotografia Vilar Sais, Lluis GT Claus Dicotòmiques, GT Glossaris, Fotògrafs col·laboradors Coordinador Claus Dicotòmiques, Botànic de claus dicotòmiques, Coordinador de glossaris, Botànic de glossaris, Fotògraf col·laborador Actiu
Vilasis Boix, David Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Viñas, Xavier Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu
Witty, Christopher Fotògrafs col·laboradors Fotògraf col·laborador Actiu