Carme Buxalleu Serras

Perfil_CarmeBuxalleuSansBO_RR.jpg
Cognoms, Nom
Buxalleu Serras, Carme
Inicials
CBS
Descripció personal

Llicenciada en biologia, vaig fer un màster en biodiversitat vegetal i un doctorat sobre la sintaxonomia de les brolles calcícoles adscrites als Ononido-Rosmarinetea, tot a la Universitat de Barcelona..

Durant molts anys he treballat com a educadora ambiental però, actualment, la meva vida laboral combina l’activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i les feines com autònoma centrades en la realització de diferents estudis de flora i vegetació o projectes de restauració, entre d’altres. A més a més, he dut a terme nombroses sortides i xerrades de caire naturalístic, he col·laborat en la redacció de diversos textos, he escrit articles científics i un llibre (l’Alt Maresme, itineraris de natura).

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu