Miquel Jover Benjumea

Cognoms, Nom
Jover Benjumea, Miquel
Inicials
MJV
Descripció personal

La meva formació botànica és sobretot científica, la qual he combinat amb l’activitat docent. Em vaig llicenciar com a biòleg a la Universitat de Girona, i vaig continuar els meus estudis de doctorat a la mateixa universitat. La meva tesi doctoral tracta de l’impacte ecològic de la molsa exòtica Campylopus introflexus sobre alguns ecosistemes mediterranis.

Com a biòleg, he treballat de professor durant 10 anys a la Universitat de Girona, impartint classes de botànica general, ecologia vegetal i restauració del patrimoni natural. A més, també he organitzat i dut a terme diversos guiatges d’activitats de natura de temàtiques variades, com ara botànica, amfibis, fotografia de natura i astronomia. Actualment em dedico a treballar per compte propi, realitzant estudis de conservació de flora (especialment de briòfits) per a diversos Parcs Naturals, ajuntaments i particulars.

Pel que fa als briòfits, vaig impartir, l’any 2017, el curs d’iniciació als briòfits organitzat per la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). També he conduït sis sortides de prospecció de briòfits a la comarca de la Garrotxa els anys 2017 i 2018, organitzades per la Delegació de la Garrotxa de la ICHN i obertes a tothom.

A les meves estones lliures, m’agrada fer sortides de recol·lecció de briòfits en zones poc explorades a diversos espais naturals de Catalunya, per tal d’augmentar el coneixement florístic d’aquest grup de plantes.

Estat
Actiu