Notícies de FloraCatalana

CERCADOR DE NOTÍCIES
Data mínima a cercar
Data maxima a cercar
Introdueix els grups locals a cercar
Introdueix els grups de treball a cercar
Introdueix paraules del títol a cercar
Imatge notícia Data notícia Sort ascending Títol de la notícia Grups de treball Grups locals
Carl_von_LinnéRXerradaGLVGesRR_0.jpg 20/10/2020 Conferència “El príncep de la botànica. Carl von Linné i la classificació de les plantes” GT de comunicació GL de la Vall del Ges
Portada_Spiranthes spiralis P1090078R.JPG 07/10/2020 Un passeig engrescador pel torrent del Munt GT Claus Dicotòmiques, GT de comunicació GL del Moianès
Carl_von_LinnéRXerradaGLVGesRR.jpg 30/09/2020 El príncep de la botànica. Carl von Linné i la classificació de les plantes GT de comunicació GL de la Vall del Ges
ExpoBTTdM2020FullesR_0.jpg 18/09/2020 Ampliació fins 10 d'octubre exposició: Fulles, un món extraordinari GT de comunicació GL del Baix Ter
PlaRubiSortidaGLMoianesR.jpg 18/09/2020 Sortida botànica al Pla de Rubí: retrobament i contrastos GT de comunicació GL del Moianès
ExpoFullesBT2020-2.JPG 05/09/2020 Exposició. Fulles, un món extraordinari GT de comunicació GL del Baix Ter
VideoMOUmbeliferes2020R.PNG 25/08/2020 El Grup Local de Moianès fa tallers virtuals i grava un vídeo GT Claus Dicotòmiques, GT de comunicació GL del Moianès
PstrFotDigNat2020R_0.JPG 01/08/2020 Curs de fotogradia digital de natura GT de comunicació
CapturaCursBot2segonaedicio2020R.JPG 17/06/2020 Curs Botànica II (2ª. edició). Famílies i identificació de plantes vasculars GT de comunicació
PlExoticCat2020.JPG 17/06/2020 Curs. Les plantes exòtiques invasores a Catalunya GT de comunicació
botanica1RR.JPG 11/06/2020 Completat el curs, 08.2020.-Botànica I (1a. edició) GT de comunicació
malvaceaeRR.JPG 11/06/2020 Clau dicotòmica de la família de les malvàcies publicada al web GT de comunicació, GT Claus Dicotòmiques
botanica2RR.JPG 11/06/2020 Completat el curs, 09.2020.- Botànica II (1a. edició). GT de comunicació
umbeliferesRR.JPG 11/06/2020 Claus dicotòmiques de la família de les umbel·líferes publicades al web GT de comunicació, GT Claus Dicotòmiques
Covid19FlorAula2020Portada_0.jpg 24/04/2020 Cursos On-Line de Flora Catalana - Vine a Flor@ula! GT de comunicació
CapturaCursBot2peimeraedicio2020R.JPG 24/04/2020 CURS BOTÀNICA II (1a. edició). Famílies i identificació de plantes vasculars GT de comunicació
ExpoFullesBT2019TdM2.jpg 23/04/2020 Publicació del vídeo: "Fulles, un món extraordinari" GL del Baix Ter
Covid19FlorAula2020Portada.jpg 28/03/2020 Replantejament de l'activitat de Flora Catalana per causa del COVID-19 GT de comunicació
Milgulles4Portada2020.JPG 24/03/2020 Publicació del Número 4 de MIlfulles GT de comunicació
PortNotGLVallOcc2020PuigRodo.png 02/03/2020 Sortida al Puig Rodó GT de comunicació GL del Vallès Occidental
PortNotPerBarnIntrPLanFlor2020.JPG 02/03/2020 Nova publicació: Introducció a les plants amb flor GT de comunicació, GT Claus Dicotòmiques GL del Baix Montseny
PrtNotGLMoianes2020FontPratPou.JPG 02/03/2020 Cap a la Font del Prat del Pou! GT de comunicació GL del Moianès
PortNotSortMartiPE2020r.jpg 02/03/2020 Sortia a Martís GT de comunicació GL Pla de l'Estany
NovesClausDicotomiquesNovesPortNot.JPG 02/03/2020 Noves clau dicotòmiques penjades a la web GT de comunicació, GT Claus Dicotòmiques
XarradaPalinologiaFC2020.jpg 27/01/2020 Xerrada: La Palinologia, una Ciència desconeguda. GT de comunicació
CursBotanicaI2020FC.JPG 27/01/2020 Curs Botànica I: morfolgia i identificació de plantes vasculars GT de comunicació
CovaPenitentMoianes2019.jpg 26/01/2020 L’entorn d’una cova i d’una font GT de comunicació GL del Moianès
SortidaCrespiaPlaEstany2019R.jpg 13/01/2020 Sortida a Sant Miquel de la Roca, Crespià. GT de comunicació GL Pla de l'Estany
XerradaPalinologiaPoster2019R.jpg 13/01/2020 Xerrada: Palinologia, una ciència desconeguda GT Vasculars, GT de comunicació
ProgramaCursos2020FCTotsiMes.JPG 08/01/2020 Programa de cursos 2020 GT de comunicació, Docents