VCL Botànica

La Vocalia de Botànica és la responsable dels catàlegs de plantes de Flora Catalana i de les eines associades que permeten la seva determinació, així com de la difusió del seu coneixement.

VOCALIA DE BOTÀNICA
Daniel Pérez Bosque
GT de VASCULARS
Daniel Pérez Bosque
(Coordinació provisional)
GT de FOTOGRAFIA
Daniel Pérez Bosque
(Coordinació provisional)
GT de CLAUS DICOTÒMIQUES
Lluis Vilar Sais
 

Els seus objectius són el manteniment i ampliació del catàleg de flora vascular, la creació del catàleg de briòfits, l'ampliació i difusió de les claus dicotòmiques de plantes vasculars i la recerca, millora i difusió de tècniques que permetin representar digitalment la informació botànica.

Actualment està organitzada en 4 grups de treball: Plantes Vasculars, Briòfits, Claus Dicotòmiques i Fotografia de Camp.

GT VASCULARS
Grup de Treball de Plantes Vasculars
BRIÒFITS
Grup de Treball de Briòfits
FOTOGRAFIA
Grup de Treball de Fotografia
CLAUS DICOTÒMIQUES
Grup de Treball de Claus Dicotòmiques
MilfullesPlanta