GT de Vasculars

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Plantes Vasculars
Responsable
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

El Grup de Treball de Vasculars és el responsable de gestionar i mantenir la col·lecció de fitxes taxonòmiques corresponents a plantes vasculars de la web de Flora Catalana, de donar suport a l’associació identificant espècies vegetals de flora vascular per qualsevol dels canals de comunicació de Flora Catalana i d’enviar imatges de la web a qui les demani.

Objectius
 • Mantenir, ampliar i millorar el catàleg de flora vascular de la web de Flora Catalana.
 • Formar els socis de Flora Catalana en matèria de plantes vasculars.
 • Donar suport a l'associació en la identificació de tàxons de flora vascular.
 • Gestionar peticions d’imatges de la web.
 • Validar imatges pujades a la web pels fotògrafs.
Rols
 • Vocal: vocal de la Junta Directiva responsable de la Vocalia de Botànica que coopera amb les tasques de coordinació.
 • Coordinadors: persones que coordinen l'activitat del grup de treball i que cooperen amb el vocal amb la direcció del grup de treball.
 • Guies: persones que acompanyen i guien col·laboradors del grup de treball en la localització de plantes. Són persones que coneixen les localitzacions de plantes de les quals es necessita recollir imatges.
 • Col·laboradors: persones que col·laboren donant suport a les tasques pròpies d’aquest Grup de Treball.
 • Validadors: persones que identifiquen les imatges a Google+ i a la web, i que publiquen les fotos a la web.
Tasques
 • Gestionar i fer el manteniment de la col·lecció de fitxes taxonòmiques de plantes vasculars de la web de Flora Catalana.
 • Recollir material vegetal de plantes vasculars i digitalitzar-lo utilitzant escàner o tècniques fotogràfiques de laboratori/estudi.
 • Fer fotografia de camp de caràcters o hàbitats.
 • Validar les imatges que els fotògrafs pengen a la web.
 • Penjar a la web imatges, trameses per correu electrònic, a la web.
 • Subministrar imatges a qui les demani (previ consentiment de l'autor).
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest Grup de Treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
ImgGTVasculars