Botànic de Vasculars

Intridueix alguna parula del títol a cercar
Introdueix paraules que vulguis cercar al text
Títol Text
Carlos Gómez Bellver

Llienciat en farmàcia i biologia, amb màster en biodidiversitat, tot per la UB, i actualment fent doctorat.

Interessat en aportar fotografíes de plantes i revisar el que consta a les fitxes del catàleg de flora vascular, sobretot de les plantes al·lòctones.

Arnau Mercadé López
Eulàlia Pladevall Izard

Sóc biòloga (UAB, 2014) i doctorant en botànica (UB, en curs).

La meva línia de recerca se centra en l’ecologia de les plantes vasculars dels aiguamolls de muntanya als Pirineus Centrals. Estic interessada en les relacions que s'estableixen entre espècies vegetals quan viuen juntes segons les condicions ambientals, i paral·lelament estudio quina importància té la ramaderia extensiva en el desenvolupament de les plantes i les molses de les molleres. Desenvolupem projectes científics de recerca per facilitar la conservació d'aquests hàbitats, valuosos i escassos als Pirineus.

La motivació de col·laborar a Flora Catalana neix de ser-ne una usuària des de fa anys, i voler participar a donar-li més potència aprofitant l'embranzida que ha agafat recentment.

José Manuel Blanco Moreno

Sóc professor agregat a la secció de Botànica i Micologia de la Universitat de Barcelona.

La meva activitat investigadora no es pot avaluar correctament sense referir-se a l'àmbit del Grup de Recerca d'Ecologia dels sistemes agrícoles (http://www.ub.edu/agroecologia/), al qual contribueixo amb el que considero les meves àrees d'especialització més fortes: la diversitat vegetal i el meu interès en l'anàlisi de dades. No obstant això, la meva activitat no es limita als sistemes agrícoles i he col·laborat en diversos projectes, guiat per la meva passió per les plantes, des de la florística a la sistemàtica, des de l'ecologia de les invasions biològiques fins als patrons espacials...

Podeu trobar informació més precisa a el meu perfil de Google Scholar (https://scholar.google.es/citations?user=0y0R834AAAAJ&hl=en) i la meva pàgina web:

https://sites.google.com/view/jose-m-blanco-moreno/home

La passió per la natura, i l'interès en voler apropar el seu coneixement al màxim nombre de persones em va portar a col·laborar, gairebé per accident, en el projecte de Flora Catalana.

Efrem Batriu Vila
Estela Illa Bachs
Àaron Pérez Haase
Albert Ferré Codina
Pere Barnola Echenique
Joan Font Garcia