Anna Carreras Junqué

AnnaCarrerasJunqueR.jpg
Cognoms, Nom
Carreras Junqué, Anna
Inicials
ACJ
Descripció personal

Natura i llibres des de sempre. Les dues “aficions” devien estar ja en el meu ADN. Natura per gaudir-la; necessitat d’estar-hi a prop. Llibres per ells mateixos, per l’olor que desprenen, per la sensacions que sento quan els tinc a les mans i pel que transmeten en els seus continguts.

Sense preveure-ho la meva vida laboral va estar dedicada completament a les arts gràfiques en tots els seus processos. M’hi vaig trobar. Ara estic jubilada.

Soc membre del Grup Local “Baix Ter” de Flora Catalana.

Grups de treball
Estat
Actiu