Gerard Carrión Masgrau

GerardCarrionMasgrauFotoPerfil.jpeg
Cognoms, Nom
Carrión Masgrau, Gerard
Inicials
GCM
Descripció personal

Sóc llicenciat en Químiques i catedràtic de Física i Química. He dedicat 36 anys a l'ensenyament, els darrers 8 com a docent en el Camp d'Aprenentatge Empúries, fent coneixement de l'entorn de l'Alt i el Baix Empordà des del punt de vista de la Naturalesa i de les Ciències Socials, procurant sempre la màxima transversalitat entre totes les matèries. L'alumnat que hi hem atès oscil·la entre els nivells de Preescolar fins a la Universitat -amb formació de docents- i Escoles de Formació d'Adults.

Jo era dels que només arribava a distingir entre arbres, arbustos i herbes, fins que em vaig apuntar a un curs de Formació de Professorat on en Josep Ma Dacosta em va despertar el cuquet per la botànica.

Durant el curs 2004-2005 el Departament d'Ensenyament em va concedir una llicència per tal d'elaborar un treball per conèixer l'entorn des de Colera fins a Núria i oferir-lo als centres docents. Tal com s'explica al principi de la memòria: "El treball que s’ha portat a terme pretén, de forma transversal i integradora, donar a conèixer diverses zones de muntanya: a partir d’un itinerari s’estudia el camí, els pobles, els masos, les ermites, els megàlits, les coves, els conreus, el bosc i els diversos ecosistemes, tant des del punt de vista botànic com zoològic i geològic. Així es poden integrar des de l’educació física fins les matemàtiques, passant per la història, la geografia, les ciències socials, les llengües, la tecnologia, la biologia, la geologia, la física i la química; totes les matèries al servei de tothom per a poder conèixer l’entorn."

Podeu trobar els itineraris i el catàleg de plantes de cadascun a http://www.xtec.cat/~gcarrion/Inici.htm.

El tutor d'aquesta llicència va ser en Joan Font. Ell va ser qui em va introduir a Flora Catalana. Vàrem col·laborar amb els seus membres en els anys posteriors, des del CdA Empúries, i l'hi vaig cedir les fotografies, que vaig elaborar durant la llicència i durant l'estada al CdA, per al seu catàleg.

Ara, jubilat, segueixo aprenent més sobre aquest apassionant món vegetal i no deixo la meva tasca docent fent sortides de camp amb alumnat, per ensenyar el que he après; perquè penso que només es pot estimar allò que es coneix.

Grups de treball
Estat
Actiu