GT Glossaris

Intridueix alguna parula del títol a cercar
Introdueix paraules que vulguis cercar al text
Títol Text
Ernest Costa Savoia

Explico el meu país servint-me d’audiovisuals, articles i llibres. Viatges amb els pastors transhumants va ser el primer. Els darrers són: Hem votat!, Pous de neu i de glaç, i nou volums dedicats als Ports. El 2018, he preparat l’exposició Arbres d’anomenada de les comarques de Girona i dels voltants.

Josep Gesti Perich

Sóc doctor en biologia i col·laborador de la línia de recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona i de Flora Catalana. He treballat especialment en l’estudi botànic i la gestió d’ecosistemes litorals, i en la cartografia dels hàbitats i de la vegetació. Per a més informació consulteu:

https://www.researchgate.net/profile/Josep_Gesti o https://es.linkedin.com/in/josepgesti.

Lluís Vilar Sais

Professor titular de Botànica a la Univ. de Girona, als graus de Biologia i Ciències Ambientals i al màster Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió. les principals línies d'investigació són l'estudi de les plantes vasculars, les comunitats vegetals i els hàbitats. Formo part del Laboratori d’Anàlisis del Paisatge, i el meu grup de recerca manté l'herbari de plantes vasculars, que juntament amb el d'algues bentòniques, forma l'herbari de la Universitat de Girona (HGI) i que consta de més de 40.000 plecs.

En col•laboració amb el grup d'investigació de Geobotànica i cartografia de la Vegetació de la Univ. de Barcelona, el nostre grup d'investigació ha elaborat diversos fulls del mapa de vegetació de Catalunya, i del mapa d'Hàbitats de Catalunya, a escala 1:50.000.

El grup està estudiant els prats de dall de terra baixa, un hàbitat singular i en clara recessió. I també fa recerca forestal amb l'estudi de
boscos madurs al Parc Natural del Montseny, concretament de la roureda de roure de fulla gran, un bosc molt rar a Catalunya, on s'avaluen els paràmetres de canvi en l'evolució del bosc i també la interacció d’aquest bosc caducifoli amb el veí alzinar muntanyenc perennifoli. (vegeu més dades a
http://www2.udg.edu/grupsrecerca/LaboratoridAn%C3%A0lisiiGesti%C3%B3delPaisatge/Quisom/tabid/8448/language/ca-ES/Default.aspx)

Francesc Caralt Lluch

Sóc estudiant de batxillerat. M'agraden la biologia, i col·laboro amb Flora Catalana fent feines de maquetació. També m'agrada el Handbol i jugo a la lliga juvenil catalana 2a. divisió.