Montserrat Enrich

Cognoms, Nom
Enrich, Montserrat
Inicials
ME
Descripció personal

Montserrat Enrich és periodista de la premsa comarcal, i es dedica també a la divulgació de temes relacionats amb les plantes silvestres comestibles. Com a tal, és autora del llibre Herbes a la Carta (Cossetània) coautora de La farigola (El farell). Publica habitualment els seus treballs als blogs:

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu