Glossari de briòfits

CERCADOR DEL GLOSSARI DE BRIÒFITS
Índex del glossari de briòfits -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Efímer, efímera

adj. De molt curta durada.

Briòfits
Eix central

m. Cordó longitudinal de cèl·lules petites i de parets primes, que recorre la part central del caulidi.

Briòfits
Elàters

m. Cèl·lules allargades amb engruiximents helicoïdals que es troben amb les espores en les càpsules de les hepàtiques.

Briòfits
El·lipsoidal

adj. Que té forma d'el·lipsoide, com per exemple algunes càpsules.

Briòfits
El·líptic, el·líptica

adj. Que té forma d'el·lipse.

Briòfits
Embeinador, embeinadora

adj. Que presenta una beina basal.

Briòfits
Emergent

adj. Dit de la càpsula que sobresurt parcialment dels fil·lidis periquecials.

Briòfits
Endostoma

m. En els peristomes dobles, peristoma intern.

Briòfits
Enervi, enèrvia

adj. Sense nervi

Briòfits
Enter, entera

adj. De marge llis, sense dents o sense cap mena d'accidents.

Briòfits
Epífit, epífita

adj. Que utilitza com a suport una altra planta, generalment arbre o arbust.

Briòfits
Espora

f. Estructura unicel·lular haploide produïda en un esporangi. Tenen una forma més o menys esfèrica.

Briòfits
Esquames ventrals

Esquames (f.) ventrals (adj.) Estructura uniestratosa, amb forma de fil·lidi, sovint hialina o vermellosa. Les esquames ventrals són freqüents a la cara ventral de les hepàtiques tal·loses.

Briòfits
Estoma

m. Estructura epidèrmica, present en molses i antocerotes, formada per dues cèl·lules reniformes que limiten una petita obertura.

Briòfits