Glossari de briòfits

CERCADOR DEL GLOSSARI DE BRIÒFITS
Índex del glossari de briòfits -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Caduc, caduca

adj. Destinat a despendre's aviat de manera natural.

Briòfits
Caliptra

f. Coberta membranosa que cobreix la càpsula. En general té una estructura cònica i s'acostuma a trobar quan la càpsula encara és jove.

Briòfits
Campanulat, campanulada

adj. Amb forma de campana, en el cas de briòfits forma associada a les caliptres.

Briòfits
Capítol

m. Conjunt dens de les branques curtes que coronen el caulidi de les espècies del gènere Sphagnum.

Briòfits
Càpsula

f. Part terminal de l'esporòfit, formada per l'urna, el coll i l'opercle. A l'interior hi ha les espores.

Briòfits
Carinat, carinada

adj. Plegat longitudinalment formant una carena o una quilla (fent una forma de V).

Briòfits
Catifa

f. Forma de creixement d'algunes molses que s'estenen horitzontalment formant un conjunt més o menys dens, d'eixos entrellaçats.

Briòfits
Caulidi

m. Tigeta portadora dels fil·lidis i dels òrgans reproductors.

Briòfits
Caulinar

adj. Relatiu o pertanyent al caulidi.

Briòfits
Cèl·lues alars

Cèl·lules (f.) al·lars (adj.) Grup de cèl·lules situades a la base externa dels fil·lidis que poden presentar diferent morfologia o color de les cèl·lules del fil·lidi.

Briòfits
Cèl·lula apical

Cèl·lula (f.) apical (adj.) En el fil·lidi dit de les cèl·lules de la part superior de la làmina.

Briòfits
Cèl·lula paracostal

Cèl·lula (f.) paracostal (adj.) Cèl·lula de la làmina del fil·lidi situada prop del nervi.

Briòfits
Cèl·lules basals

Cèl·lules (f.) basals (adj.). Cèl·lules situades a la base o part inferior dels fil·lidis, entre les cèl·lules alars i el nervi.

Briòfits
Cèl·lules de la cara ventral del nervi

Cèl·lules (f.) de la cara ventral (adj.) del nervi (m.). Cèl·lules que formen el nervi dels fil·lidis, vistes des de la cara ventral.

Briòfits
Cèl·lules exotecials

Cèl·lula (f.) exotecial (adj.). Cèl·lules que formen la capa externa, epidèrmica, de la paret de la càpsula (exoteci).

Briòfits
Cèl·lules medials

Cèl·lules (f.) medials (adj.). Cèl·lules situades a la part mitjana dels fil·lidis.

Briòfits
Ciatiforme

adj. Amb forma de copa o d'urna. Dit de les càpsules que s'estrenyen després d'una boca més aviat ampla i de forma més abrupta quan arriben a la seta.

Briòfits
Cigni, cignia

adj. Dit de les setes flexuoses en forma del coll de cigne.

Briòfits
Cili (endostoma)

m. Filament que alterna amb els segments de l'endostoma.

Briòfits
Cili (estructura)

m. Apèndix filiforme, generalment unicel·lular i simple, situat al marge d'un òrgan.

Briòfits
Ciliat, ciliada

adj. Proveït de cilis.

Briòfits
Cilíndric, cilíndrica

adj. En forma de cilindre, com algunes càpsules

Briòfits
Circinat, circinada

adj. Curvat en forma de cercle.

Briòfits
Claviforme

adj. En forma de clava.

Briòfits
Cleistocàrpic, cleistocàrpica

adj. Dit de les molses amb la càpsula indehiscent, és a dir, que no tenen opercle.

Briòfits
Clorocist

m. Cèl·lula proveïda de cloroplasts.

Briòfits
Còfia

f. Caliptra.

Briòfits
Coll

m. Porció estèril de la càpsula situada a la base de la urna.

Briòfits
Columel·la

f. Estructura central i estèril de l'urna.

Briòfits
Comissura

f. Zones d'unió o de contacte entre les cèl·lules hialines (hialocists) i les verdes (clorocists) de les espècies del gènere Sphagnum.

Briòfits