VCL Etnobotànica

La Vocalia d'Etnobotànica de Flora Catalana s’encarrega de portar a terme dos projectes d'importància estratègica per a l'associació. El projecte que s’ha començat de bell nou i que representa el repte més important és la producció de la revista digital de l’associació, que s’ha anomenat Milfulles. Per tal de portar a terme aquesta tasca s’hi han implicat un conjunt de persones que constitueixen el Grup de Treball de Redacció, que serà l’encarregat de coordinar la redacció de la revista. L’altre projecte que es vol dinamitzar és la creació d’itineraris botànics al llarg de tot el territori, que inclourien, a la vegada, elements del patrimoni cultural del nostre país. Per assolir aquest objectiu s’ha creat el Grup de Treball d’Itineraris.

VOCALIA D'ETNOBOTÀNICA
Anna Maria Oliva Casas
GRUP DE TREBALL D'ITINERARIS
Grup inactiu actualment
GRUP DE TREBALL D'EDITORS
Anna Maria Oliva

Des del Grup de Treball de Redacció s’edita una revista amb format digital que es difon de manera totalment gratuïta a tots els socis i a d'altres associacions o entitats interessades en el medi natural. La revista, Milfulles, es pretén que sigui una eina de cohesió en la qual hi col·laborin tots els col·lectius de l’associació, alhora que es vol incentivar que hi participin persones alienes. L’objectiu és que els articles que s’hi publiquin tinguin un contingut principalment etnobotànic, sense oblidar els altres interessos existents a causa de la diversitat dels nostres socis. Així, inclourà tant publicacions de l’àmbit més academicobotànic com del món de la fitoteràpia o dels remeis tradicionals i la cultura popular.

El Grup de Treball d’Itineraris és l’encarregat de coordinar la realització de rutes amb recollida d’informació botànica i cultural. De fet, és una activitat que ja es feia de forma individualitzada per part d’alguns membres dels Grups Locals de l’associació. Ara es pretén, des d’aquesta vocalia, donar-los suport i organitzar-ne la realització, de manera que s’obtingui més informació i més detallada.

GT D'EDITORS
Grup de Treball de Redacció
ITINERARIS
Grup de Treball d'Itineraris