Crèdits i Agraïments

Flora Catalana és una associació sense ànim de lucre que prepara els continguts de la seva web, revista i altres canals de comunicació amb l’ajuda de voluntaris. Tota la tasca de la nostra associació es duu a terme amb voluntariat, i és precisament per això que volem reconèixer aquesta acció desinteressada per part dels nostres voluntaris.

Moltes gràcies a tots!

Amb la vostra ajuda, amb el vostre entusiasme i amb el vostre suport, ha estat possible que els projectes que alimenten aquesta web siguin possibles.

PERSONES
Agraïment a personal i col·laboradors
ENTITATS DONATIUS 
Agraïment a ajuts econòmics
ENTITATS
Agraïment a entitats