GT de Desenvolupament

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Desenvoluapment
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

Aquest grup de treball té la finalitat de dissenyar, desenvolupar i mantenir la web de Flora Catalana i altres eines que siguin necessàries per al bon funcionament de l'associació.

Objectius
 • Proporcionar al col·lectiu de Flora Catalana les eines per poder impulsar els projectes que duu a terme l'associació.
 • Proporcionar, als usuaris de les aplicacions, eines que ajudin al coneixement de la flora de Catalunya.
Rols
 • Vocal: vocal de la Junta Directiva responsable de la Vocalia d'Informàtica. Participa en les tasques de coordinació del Grup de Treball.
 • Coordinador: persona que coordina l'activitat del Grup de Treball.
 • Analistes: elaboren l'anàlisi i disseny de la web i de les aplicacions complementàries.
 • Desenvolupadors: s'encarreguen del desenvolupament de les solucions dissenyades pels analistes.
 • Col·laboradors: persones que col·laboren realitzant proves de les aplicacions web, introduint dades, preparant informació per introduir, etc.
Tasques
 • Anàlisi i disseny de solucions per a la web i de la pròpia web.
 • Desenvolupament de la web o supervisió del desenvolupament si aquest està subcontractat.
 • Manteniment de la web de Flora Catalana per adaptar-la a les noves tecnologies i per ampliar funcionalitats quan es precisi.
 • Introducció de continguts que no siguin competència dels altres grups de treball.
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest Grup de Treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible