Estructura i organització de Flora Catalana

Flora Catalana compta amb una Junta Directiva i amb l’Assemblea General que defineixen l’estratègia a seguir per l’associació alhora que s’encarrega de dirigir-la. Per dur a terme aquesta estratègia l’associació s’estructura en dos nivells: els Grups de Treball i els Grups Locals.

Els Grups de Treball són grups de socis de Flora Catalana que s’ajunten i coordinen per dur a terme un projecte o tasca concreta, que contribueix a l’estratègia definida per la Junta. La direcció dels grups de treball sempre es compon de dues persones: el vocal de Junta, que ocupa la vocalia que es responsabilitza del grup de treball, i un coordinador, que s’encarrega de coordinar la labor dels socis voluntaris que formen el grup de treball. La participació en el grup com a membre és voluntària però requereix l’aprovació prèvia per part de la Junta Directiva.

Els Grups Locals són grups de socis, distribuïts pel territori de Catalunya. Els grups locals són autònoms i es coordinen amb la Junta Directiva per tal d’aconseguir unitat d’acció. Aquests grups organitzen sortides, exposicions i d’altres activitats amb la finalitat de divulgar el coneixement en botànica i etnobotànica.

JUNTA DIRECTIVA
Junta Directiva de Flora Catalana
GT COMUNICACIÓ
Grup de Treball de Comunicació
VCL ETNOBOTÀNICA
Vocalia d'Etnobotànica
VCL BOTÀNICA
Vocalia de Botànica
VCL HISTÒRIA
Vocalia d'Història
VCL INFORMÀTICA
Vocalia d'Informàtica
GRUPS LOCALS
Flora Catalana al territori