GT de Fotografia

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Fotografia
Responsable
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

El Grup de Treball de Fotografia és el responsable de coordinar i establir dinàmiques de treball per al col·lectiu de fotògrafs de Flora Catalana, que tenen com a objectiu la fotografia de camp des d’una perspectiva de caire més artístic.

Objectius
 • Proporcionar imatges a la web i a la revista de Flora Catalana.
 • Dinamitzar un col·lectiu de persones que treballin per millorar tècniques d'imatge.
 • Formar els col·laboradors de Flora Catalana per tal de disposar d'imatges amb la màxima qualitat, amb l'objectiu de crear escola.
 • Conscienciar els fotògrafs dels detalls morfològics a fotografiar, per tal que col·laborin amb el grup de flora vascular (o com a mínim que col·laborin aportant-hi fotos).
Rols
 • Vocal: vocal de la Junta Directiva responsable de la Vocalia de Botànica, que col·labora amb les tasques de coordinació.
 • Coordinador: persona que coordina l'activitat del grup de treball.
 • Fotògrafs: conjunt de persones que participen regularment en les activitats que organitza el grup de fotografia de camp, i que col·laboren en la consecució d’imatges.
Tasques
 • Coordinar i dinamitzar el col·lectiu de fotògrafs de Flora Catalana per tal de catalitzar l’obtenció d’imatges de vegetals.
 • Formació en fotografia de naturalesa (bàsicament vegetal).
 • Col·laborar amb el GT-Vasculars en la difusió dels conceptes morfològics a fotografiar.
 • Aportar imatges a la web i a la revista.
 • Recollir material vegetal de plantes vasculars i digitalitzar-lo utilitzant escàner o tècniques fotogràfiques de laboratori/estudi.
 • Fer fotografia de camp de caràcters o hàbitats.
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest grup de treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
ImgGTFotografia