Glossari de plantes vasculars

CERCADOR DEL GLOSSARI DE PLANTES VASCULARS
Índex del glossari de plantes vasculars -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Napiforme

Que té forma de nap, és a dir, allargat i engruixit.

Plantes vasculars
Nectari

Òrgan que produeix nèctar.

Plantes vasculars
Nervació

Conjunt i disposició dels nervis d'una fulla o d’un altre òrgan.

Plantes vasculars
Nervadura

Veure: Nervació

Plantes vasculars
Nervat, nervada

Que té nervis evidents.

Plantes vasculars
Nervi

Cadascun dels feixos de teixits conductors que hi ha a les fulles o en d'altres òrgans, i que sovint són ben visibles en forma de venes o de línies engruixides.

Plantes vasculars
Nitròfil, nitròfila

Que creix en ambients alterats i rics en substàncies nitrogenades.

Plantes vasculars
Núcula

Fruit sec amb una sola llavor, de coberta consistent o endurida i que no s’obre.

Plantes vasculars
Nus

Cadascun dels punts o dels nivells de la tija, sovint engruixits, on s'insereixen les fulles.

Plantes vasculars
Nutant

Que penja.

Plantes vasculars