Núm 2. Plantes d'ambients especials: les maresmes litorals

Títol
Plantes d'ambients especials: les maresmes litorals
Data publicació
17/01/2019
Número revista
2
Descarregar article

  Alguns espais del nostre paisatge presenten característiques ambientals tan particulars que condicionen completament la vida vegetal d’aquests indrets. Es tracta d’ambients marcats per algun factor que fa impossible la presència de qualsevol planta que no hi estigui perfectament adaptada: espais inundats, sòls salins, roques, sorrals, etc. En aquestes condicions inusuals hi trobem comunitats de plantes ben diferents de les que es fan en el seu entorn, talment com si es tractés d’illes d’una vegetació especial enmig del paisatge general. Les maresmes del litoral són un d’aquests ambients on la vida vegetal s’ha hagut d’adaptar a la presència de sòls salins i a la inundació periòdica; per això han donat lloc a un conjunt de comunitats ben particular.

   

   

   

   

   

   

   

  Secció