Publicació de la nova web de l’Associació Flora Catalana

Títol de la notícia
Publicació de la nova web de l’Associació Flora Catalana
Data de la notícia
31/07/2018
Notícia

Ens plau informar-vos que hem publicat la nova web de l’Associació Flora Catalana. Aquesta web, a més de la informació de la pròpia associació i els formularis per participar-hi, conté una col·lecció d’eines que són útils per a totes aquelles persones implicades d’alguna manera en el món de la botànica i la etnobotànica a Catalunya.

De moment la web vella (floracatalana.net), que conté el catàleg de flora, continuarà funcionant mentre no estigui operatiu el catàleg de flora nou (una de les eines de la nova web). Actualment el catàleg de flora nou està pràcticament acabat de desenvolupar i està en fase de proves. Es preveu que les proves i la migració de dades del catàleg vell al nou s’allargaran fins a finals d’any, de tal manera que calculem que a al primer trimestre de 2019 podrem apagar la web antiga. Mentrestant conviuran ambdues webs, enllaçades una amb l’altre.

La web nova es divideix en 6 parts clarament diferenciades que corresponen a cada un dels ítems del menú principal: associació, eines, Milfulles, coneixement, difusió i socis. A continuació s’expliquen:

 • Associació: conté tota la informació de l’Associació; la informació organitzativa (estructures bàsiques, grups de treball i grups locals), com fer-se soci, col·laboradors, agraïments, etc.
 • Eines: conté les eines que poden ajudar a botànic i etnobotànics en la seva feina o afició.
  • El catàleg de flora: actualment el catàleg de flora vascular és encara la web antiga de Flora Catalana (floracatalana.net). En aquest apartat estrenem el catàleg de Flora briofítica (molses, hepàtiques i antocerotes), de moment en aquest apartat es pot veure com serà el nou catàleg de flora (el que substituirà a la web vella) i que a més de la flora vascular conté la flora briofítica. El catàleg nou està en proves i la informació que conté no és de moment fiable, està penjat en el menú perquè els diferents experts que ens assessoren hi puguin accedir i provar-lo per suggerir millores i així anar-lo refinant.
  • Itineraris: l’eina d’itineraris és una complerta eina que permetrà tenir els itineraris registrats, indexats i per tant consultables per mitjà d’un cercador. Els itineraris podran tenir informació botànica i etnobotànica en llistes directament consultables o descarregables, amb mapes de localització i amb fitxers que un cop descarregats en el mòbil ens podran guiar fins les plantes o fins als elements etnoculturals de l’itinerari. L’eina està desenvolupada i, en breu, estarà disponible; actualment s’hi està introduint informació. Tan aviat com estigui la informació disponible introduïda, s’activarà l’eina.
  • Claus dicotòmiques: aquesta eina es composa d’un conjunt de claus dicotòmiques generals, de família i de gènere que complimentades amb imatges que il·lustren els caràcters diferencials de les dicotomies en ajudaran a classificar les plantes. La eina està desenvolupada i la informació introduïda; actualment s’estan gestionant els drets d’autor de la bibliografia utilitzada per confeccionar les claus. Tan aviat com estigui solucionat el tema dels drets d’autor s’activarà l’eina.
  • Glossaris: l’eina permet l’emmagatzemament de temes de diferents glossaris. Actualment hi ha tres projectes en marxa: el glossari de botànica, el glossari d’etnobotànica i els glossari de termes etimològics. Tot i que l’aplicació està totalment desenvolupada, els dos últims glossaris estan en fase completament embrionària, mentre que el primer d’ells està bastant avançat i ja s’està introduint la informació dels termes a la web nova. Tan aviat com estigui la informació disponible introduïda, s’activarà l’eina.
  • Base de dades de botànics i etnobotànics catalans: és una base de dades que pretén emmagatzemar la informació més rellevant de botànics i etnobotànics catalans. Amb la particularitat que, amb ajuda dels grups locals, volem que també contingui aquells botànics i etnobotànics que han tingut rellevància en el món local. Aquest és un projecte que tot just comença i que, tot i estar desenvolupat informàticament, encara falta recollir força informació i introduir-la per poder-lo publicar a la nostra web.
 • Milfulles: revista de l’associació. En aquest menú s’hi troben totes les opcions per consultar-la, descarregar-la, cercar articles i conèixer el projecte en la seva totalitat.
 • Coneixement: des d’aquest menú es farà la difusió i gestió dels cursos que pretén organitzar l’associació. També s’hi pot trobar el fons bibliogràfic de Flora Catalana, una eina que anirà contenint els llibres digitals de l’associació i les referències bibliogràfiques i enllaços web d’interès. Inicialment disposa de poc contingut, però anirà creixent.
 • Difusió: des d’aquest menú es genera la difusió de tota l’activitat i notícies de l’associació.
 • Socis: menú que permet entrar a la intranet dels socis de Flora Catalana. De moment la intranet només conté les opcions per a introduir dades a la web i configurar-ne l’entorn. Més endavant s’anirà complimentat amb altres serveis específics per als socis.

Tenim molta il·lusió i esperança posada en aquesta plataforma digital, donat que per la seva tecnologia ens permetrà fer un creixement modular que possibilitarà anar fent créixer la web a mesura que la nostra associació ofereixi altres serveis i informació.

Esperem que us agradi a tots.

La Junta Directiva
Flora Catalana