GT de Comunicació

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Comunicació
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

El Grup de Treball de Comunicació de Flora Catalana té com a raó de ser el fet de dirigir, encaminar i orientar la informació rellevant per a l’associació, tant la que es genera en el si de l'organització com la que apareix al seu entorn. Aquesta premissa conceptual es concreta en els següents aspectes:

  • Aconseguir que Flora Catalana penetri en el teixit social del seu àmbit d’actuació (Països Catalans), en un intent de fer arribar el coneixement botànic i etnobotànic al màxim nombre de persones. Només d’aquesta manera, fomentant l’educació i el respecte per la naturalesa, podrem conscienciar la gent de la importància de respectar l’entorn que ens envolta.
  • Per altra banda, també s’ha de vetllar per vehicular correctament la informació que es genera en els Grups Locals de la nostra associació, per tal que es difongui a través de la revista digital de l’associació (Milfulles), de la web corporativa i d’altres mitjans de comunicació aliens a l’associació (publicacions locals, ràdio, etc.).
  • I, per últim, el grup de treball ha de definir i executar una estratègia que permeti donar a conèixer Flora Catalana i apropar-la al màxim a les persones, independentment del seu nivell de formació (des d’aficionats esporàdics fins a botànics o etnobotànics experts).

Per la seva importància estratègica, és un grup de treball que està vinculat a Presidència.

Objectius

1)    Donar a conèixer l’associació a la societat, fent arribar a les persones els valors que la sustenten (definir estratègia de difusió social). 
       a.   Fent ús dels mitjans de comunicació propis (revista, web i plataforma de comunicacions, xarxes socials).
       b.   Fent ús de mitjans de comunicació aliens (ràdio, publicacions alienes, etc .)
2)    Aconseguir nous socis.
3)    Mantenir informats els socis de Flora Catalana de les següents activitats i notícies:
       a.    Activitats i notícies generades en els Grups Locals.
       b.    Activitats i notícies generades en els Grups de Treball.
       c.    Activitats i notícies generades en l’entorn que envolta l’associació.
4)    Canalitzar queixes i suggeriments d’usuaris i socis (tasca compartida amb altres grups de treball).

Rols

Només es defineix el rol de comunicador en aquest grup, ja que la coordinació es durà a terme des de la presidència o sotspresidència de l’associació. És un grup de treball integrat a Presidència.

Tasques
  • Definir l’estratègia per donar a conèixer i fer valorar les marques Flora Catalana i Milfulles (revista de l’associació). Aquesta tasca té un marcat component de màrqueting (tot i que l’associació no té ànim de lucre).
  • Gestió de les xarxes socials i web corporatives, vetllant per l’actualitat de la informació i seguint una estratègia clara de difusió: notícies i activitats de la web de Flora Catalana, amb les corresponents difusions per correu electrònic. Twitter, Telegram, Instagram, WhattsApp i Facebook
  • Recollir la informació generada als Grups Locals d’acord amb els canals organitzatius preestablerts.
  • Proporcionar al Grup de Treball de la revista l’agenda d’activitats dels Grups Locals i Grups de Treball, així com les notícies generades per tots ells, amb l’antelació necessària per aconseguir-ne la publicació efectiva.
  • Difondre l’actuació de l’associació i tots els seus òrgans per mitjans de comunicació aliens.
  • Construir llistes de distribució de contactes per a la difusió massiva de la revista i activitats d’interès: escoles de Catalunya, universitats de Catalunya, grups excursionistes de Catalunya, associacions o grups de remeiers, grups ecologistes, etc.
  • Gestionar la comunicació dels cursos de formació que pugui portar a terme l’associació.
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest Grup de Treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
td1