Junta Directiva

La Junta Directiva de Flora Catalana és l'òrgan directiu de l'associació i actualment està formada pels següents membres d'acord amb l'estructura exposada:

VOCAL DE BOTÀNICA
Daniel Pérez Bosque
VOCAL D'ETNOBOTÀNICA
Anna Maria Oliva Casas
VOCAL D'HISTÒRIA
Pasqual Bernat López
VOCAL D'INFORMÀTICA
Francesc Caralt Rafecas
VCL ETNOBOTÀNICA
Vocalia d'Etnobotànica
VCL BOTÀNICA
Vocalia de Botànica
VCL HISTÒRIA
Vocalia d'Història
VCL INFORMÀTICA
Vocalia d'Informàtica