Cursos de formació

Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que organitza el treball voluntari de persones que estimen la natura amb la finalitat de recollir informació, tant de caire botànic com etnobotànic, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que, històricament, s’ha desenvolupat al seu voltant. L’objectiu d’aquest recull és acabar fent-ne una labor social de difusió i conscienciació.

Entre els canals per difondre la botànica i etnobotànica, pretenem oferir una modesta oferta de cursets de formació de curta durada, tallers i xerrades.

En aquesta secció de la web s’hi publicarà l’oferta de cursets i altres activitats formatives, i es disposarà del formulari per a inscriure-s’hi.

CURSOS
Cercador de cursos
DOCENTS
Personal docent que col·labora