Responsabilitat i precaucions

SOBRE LA PERILLOSITAT DE LES PLANTES

És important recordar que les plantes no són innòcues. Tot i ser productes naturals poden tenir efectes adversos no desitjats que, fins i tot, poden arribar a ser mortals. S’ha de tenir en compte que algunes plantes medicinals poden augmentar o disminuir l’eficàcia d’altres medicaments de síntesi. Cal ser curós i, en cas de dubte, consultar sempre al metge.

SOBRE LA RECOLECCIÓ DE PLANTES

La recol·lecció descontrolada o forassenyada de plantes, en estat natural, és una pràctica que malmet el seu cicle de vida, alhora que interfereix notablement en l’equilibri de l’ecosistema del què formen part. També la recol·lecció moderada pot tenir el mateix efecte quan és practicada per molta gent. És per això que recomanem el cultiu d’aquelles espècies que siguin necessàries per a l’ús i consum personal. D’aquesta manera, entre tots, contribuirem a la qualitat, perdurabilitat i sostenibilitat del nostre entorn.

SOBRE LA RESPONSABILITAT DE L’AUTOR

Les idees i arguments que els autors fan palesos en els seus articles, són responsabilitat seva i, consegüentment, no tenen per què reflectir l’opinió de l’associació Flora Catalana ni del seu Grup de Treball d’Editors.

SOBRE ELS NOMS CIENTÍFICS:

Els noms científics emprats en aquesta publicació són els que s’utilitzen a l’obra Flora Manual del Països Catalans (Bolós, Vigo, Masalles & Ninot, 3ª. Ed. 2005). Quan els noms científics de l’obra esmentada no coincideixen amb els publicats a The Plant List (http://www.theplantlist.org/), s’inclouen els dos noms a la redacció dels articles.

GT REDACCIÓ
Grup de Treball de Redacció
GT MAQUETACIÓ
Grup de Treball de maquetació