CERCADOR DE LLISTES
Introdueix el codi de llista
Introdueix el nom de la llista
Introdueix el tipus de llista
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Imatge llista Codi llista Sort descending Nom de la llista Data creació Tipus de llista
LST-00001 Plantes amb alcaloides Usos medicinals
LST-00002 Plantes amb flavonoides Usos medicinals
LST-00003 Plantes amb saponines Usos medicinals
LST-00004 Plantes amb tanins Usos medicinals
LST-00005 Plantes emprades com a adob verd Usos en cultiu
LST-00006 Plantes emprades en cistelleria Altres usos
LST-00007 Plantes emprades per a l'elaboració de Flora de Bach Usos medicinals
LST-00008 Plantes ornamentals de terra baixa Usos en cultiu
LST-00009 Plantes amb usos alimentaris Usos alimentaris
LST-00010 Plantes comestibles cuinades com a verdura Usos alimentaris
LST-00011 Plantes comestibles en amanida Usos alimentaris
LST-00012 Plantes utilitzades en adoberia Altres usos
LST-00013 Plantes emprades per quallar Usos alimentaris
LST-00014 Plantes emprades en l'elaboració de la ratafia Usos alimentaris
LST-00015 Plantes emprades com a sabó Altres usos
LST-00016 Plantes emprades com a succedanis del tabac Altres usos
LST-00017 Plantes emprades per actuar com a tanques vives Usos en cultiu
LST-00018 Plantes emprades per tenyir Altres usos
LST-00019 Corçà - Santa Cristina i riu Rissec Inventari ruta escolar
LST-00020 Cruïlles - La Palanca - Daró Inventari ruta escolar
LST-00021 Cruïlles - Mare de Déu de l'Esperança Inventari ruta escolar
LST-00022 Fillols – Camí de Vilafranca de Conflent Inventari ruta escolar
LST-00023 Fontpedrosa - Arbres i arbusts Inventari ruta escolar
LST-00024 Girona - Taialà, riera dels Bullidors Inventari ruta escolar
LST-00025 La Bisbal d'Empordà - Daró Inventari ruta escolar
LST-00026 La Bisbal d'Empordà - Torre Romsà i riera de la marqueta Inventari ruta escolar
LST-00027 Puigcerdà – El camí dels Enamorats Inventari ruta escolar
LST-00028 Puigcerdà - El camí dels Enamorats - Arbres i arbusts Inventari ruta escolar
LST-00029 Apunts per a la Flora de la Cellera de Ter i la seva comarca Catàleg florístic
LST-00030 Flora de la vall de Núria Catàleg florístic
LST-00031 Flora de la Vall de Ribes Catàleg florístic
LST-00032 Flora de Gavarres Catàleg florístic
LST-00033 Flora del Montgrí Catàleg florístic
LST-00034 Plantes dels entorns de Toès i Entrevalls Catàleg florístic
LST-00035 Alimentació de la tortuga mediterrània Altres usos
LST-00036 Flora apícola Altres usos
LST-00037 Plantes hemiparàsites Interès botànic
LST-00038 Plantes holoparàsites Interès botànic
LST-00039 Plantes aquàtiques Interès botànic
LST-00040 Plantes enfiladisses Interès botànic
LST-00041 Arbres i arbusts del massís del Montgrí, les illes Medes i I'antic estany de Sobrestany Catàleg florístic
DSC_0047.JPG LST-00042 Plantes invasores o potencialment invasores del projecte LIFE medCLIFFs Interès botànic