Codi llista
LST-00035
Nom de la llista
Alimentació de la tortuga mediterrània
Data creació
13/02/2021
Tipus de llista
Descripció de la llista

Espècies vegetals que formen part de la dieta de la tortuga mediterrània a la serra de l'Albera.

Article: "Aportacions sobre l’estudi de l’alimentació de la tortuga mediterrània Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789) a la serra de l’Albera".
Autors: Joan Budó, Xavier Capalleras, Jenar Fèlix i Joan Font.

Aclariment: als tàxons Umbilicus rupestris, Centaurea pectinata, Alyssum maritimum, Geranium molle i Calicotome spinosa la citació és refereix a l'espècie. Al tàxon Festuca ovina la citació es refereix al grup ovina.