Codi llista
LST-00003
Nom de la llista
Plantes amb saponines
Data creació
12/02/2021
Tipus de llista
Descripció de la llista

Les saponines són substàncies irritants del tub digestiu i tenen la propietat de deteriorar els glòbuls vermells de la sang. Aquesta acció només es manifesta per via intravenosa. Tenen escasses accions terapèutiques comprovades, encara que s’han usat com a estimulants de l'expectoració.

Les saponines més tòxiques s’anomenen sapotoxines.