CRÈDITS I AGRAÏMENTS

 

Aquesta web és resultat de l'esforç d'un gran nombre de persones que han col·laborat desinteressadament aportant feina i informació a aquesta plataforma digital.

ANÀLISI, DISSENY, DISSENY GRÀFIC I DESENVOLUPAMENT:

       Francesc Caralt Rafecas

MANTENIMENT SERVIDORS I WEB:

       Grup de Treball de Desenvolupament Web

MAQUETACIÓ DE CONTINGUTS:

       Grup de Treball de Maquetació

CONTINGUTS:

       Grup de Treball de Desenvolupament Web

       Grup de Treball de Vasculars

       Grup de Treball de Briòfits

       Grup de Treball de Fotografia

       Grup de Treball de Continguts

       Col·lectiu de fotògrafs col·laboradors

       

       

AGRAÏMENT A PERSONES
Agraïment a personal i col·laboradors
AGRAÏMENT A ENTITATS
Agraïment a entitats