BRIÒFITS. CERCADOR DE FAMÍLIES
[Ajuda] [Ensenya codis]
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Introdueix la família
Introdueix el nom de l'ordre
Nom de la família Sort descending Nom ordre Gèneres Briòfits
Amblystegiaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Andreaeaceae Andreaeales Llista de gèneres Llista de briòfits
Aneuraceae Metzgeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
Anomodontaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Antheliaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Anthocerotaceae Anthocerotales Llista de gèneres Llista de briòfits
Archidiaceae Archidiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Aulacomniaceae Aulacomniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Aytoniaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Bartramiaceae Bartramiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Blasiaceae Blasiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Blepharostomataceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Brachytheciaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Bryaceae Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
Buxbaumiaceae Buxbaumiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Calypogeiaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Catoscopiaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Cephaloziaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Cephaloziellaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Cinclidotaceae Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Cleveaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Climaciaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Conocephalaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Corsiniaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Cryphaeaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Dicranaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Ditrichaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Encalyptaceae Funariales Llista de gèneres Llista de briòfits
Entodontaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Ephemeraceae Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Exormothecaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Fabroniaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Fissidentaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Fontinalaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Fossombroniaceae Fossombroniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Frullaniaceae Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
Funariaceae Funariales Llista de gèneres Llista de briòfits
Gigaspermaceae Gigaspermales Llista de gèneres Llista de briòfits
Grimmiaceae Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Gymnomitriaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Hedwigiaceae Hedwigiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Heterocladiellaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Hookeriaceae Hookeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
Hylocomiaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Hypnaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Jocheniaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Jungermanniaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lejeuneaceae Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lembophyllaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lepidoziaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Leptodontaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Leskeaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Leucobryaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Leucodontaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lophocoleaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lophoziaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Lunulariaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Marchantiaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Meesiaceae Splachnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Metzgeriaceae Metzgeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
Mielichhoferiaceae Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
Mniaceae Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
Myliaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Neckeraceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Notothyladaceae Notothyladales Llista de gèneres Llista de briòfits
Orthotrichaceae Orthotrichales Llista de gèneres Llista de briòfits
Oxymitraceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Pallaviciniaceae Pallaviciniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Pelliaceae Pelliales Llista de gèneres Llista de briòfits
Phymatocerotaceae Phymatocerotales Llista de gèneres Llista de briòfits
Plagiochilaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Plagiotheciaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Polytrichaceae Polytrichales Llista de gèneres Llista de briòfits
Porellaceae Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
Pottiaceae Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Pterigynandraceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Ptilidiaceae Ptilidiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Ptychomitriaceae Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Pylaisiaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Radulaceae Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
Ricciaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Riellaceae Sphaerocarpales Llista de gèneres Llista de briòfits
Scapaniaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Seligeriaceae Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Solenostomataceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Southbyaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
Sphaerocarpaceae Sphaerocarpales Llista de gèneres Llista de briòfits
Sphagnaceae Sphagnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Splachnaceae Splachnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Stereodontaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Targioniaceae Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Tetraphidaceae Tetraphidales Llista de gèneres Llista de briòfits
Theliaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Thuidiaceae Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
Timmiaceae Timmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
Trichocoleaceae Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits