BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
[Ajuda] [Ensenya codis]
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Gènere Sort descending Família Ordre Taxons finals
Abietinella Thuidiaceae Hypnales Llista de briòfits
Acaulon Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Alleniella Neckeraceae Hypnales Llista de briòfits
Aloina Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Amblyodon Meesiaceae Splachnales Llista de briòfits
Amblystegium Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Amphidium Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de briòfits
Andreaea Andreaeaceae Andreaeales Llista de briòfits
Aneura Aneuraceae Metzgeriales Llista de briòfits
Anoectangium Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Anomobryum Bryaceae Bryales Llista de briòfits
Anomodon Anomodontaceae Hypnales Llista de briòfits
Anomodontella Anomodontaceae Hypnales Llista de briòfits
Anthelia Antheliaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Anthoceros Anthocerotaceae Anthocerotales Llista de briòfits
Antitrichia Leucodontaceae Hypnales Llista de briòfits
Archidium Archidiaceae Archidiales Llista de briòfits
Arctoa Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de briòfits
Aschisma Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Atrichum Polytrichaceae Polytrichales Llista de briòfits
Aulacomnium Aulacomniaceae Aulacomniales Llista de briòfits
Barbilophozia Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Barbula Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Bartramia Bartramiaceae Bartramiales Llista de briòfits
Bazzania Lepidoziaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Blasia Blasiaceae Blasiales Llista de briòfits
Blepharostoma Blepharostomataceae Jungermanniales Llista de briòfits
Blindia Seligeriaceae Grimmiales Llista de briòfits
Brachytheciastrum Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Brachythecium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Braunia Hedwigiaceae Hedwigiales Llista de briòfits
Bryoerythrophyllum Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Bryum Bryaceae Bryales Llista de briòfits
Buckia Pylaisiaceae Hypnales Llista de briòfits
Buxbaumia Buxbaumiaceae Buxbaumiales Llista de briòfits
Calliergon Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Calliergonella Pylaisiaceae Hypnales Llista de briòfits
Calypogeia Calypogeiaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Campyliadelphus Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Campylium Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Campylophyllum Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Campylopus Leucobryaceae Dicranales Llista de briòfits
Campylostelium Ptychomitriaceae Grimmiales Llista de briòfits
Catoscopium Catoscopiaceae Dicranales Llista de briòfits
Cephalozia Cephaloziaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Cephaloziella Cephaloziellaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Ceratodon Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Cheilothela Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Chiloscyphus Lophocoleaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Cinclidotus Cinclidotaceae Pottiales Llista de briòfits
Cirriphyllum Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Clevea Cleveaceae Marchantiales Llista de briòfits
Climacium Climaciaceae Hypnales Llista de briòfits
Cololejeunea Lejeuneaceae Porellales Llista de briòfits
Conardia Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Conocephalum Conocephalaceae Marchantiales Llista de briòfits
Conostomum Bartramiaceae Bartramiales Llista de briòfits
Corsinia Corsiniaceae Marchantiales Llista de briòfits
Coscinodon Grimmiaceae Grimmiales Llista de briòfits
Cratoneuron Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Crossidium Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Crossocalyx Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Cryphaea Cryphaeaceae Hypnales Llista de briòfits
Ctenidium Hypnaceae Hypnales Llista de briòfits
Cynodontium Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de briòfits
Cyrtomnium Mniaceae Bryales Llista de briòfits
Dialytrichia Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Dichelyma Fontinalaceae Hypnales Llista de briòfits
Dichodontium Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de briòfits
Dicranella Dicranaceae Dicranales Llista de briòfits
Dicranodontium Leucobryaceae Dicranales Llista de briòfits
Dicranum Dicranaceae Dicranales Llista de briòfits
Didymodon Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Diphyscium Buxbaumiaceae Buxbaumiales Llista de briòfits
Diplophyllum Scapaniaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Distichium Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Ditrichum Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Drepanium Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Drepanocladus Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Encalypta Encalyptaceae Funariales Llista de briòfits
Entodon Entodontaceae Hypnales Llista de briòfits
Entosthodon Funariaceae Funariales Llista de briòfits
Ephemerum Ephemeraceae Pottiales Llista de briòfits
Epipterygium Mielichhoferiaceae Bryales Llista de briòfits
Eucladium Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Eurhynchiastrum Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Eurhynchium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Exormotheca Exormothecaceae Marchantiales Llista de briòfits
Exsertotheca Neckeraceae Hypnales Llista de briòfits
Fabronia Fabroniaceae Hypnales Llista de briòfits
Fissidens Fissidentaceae Dicranales Llista de briòfits
Fontinalis Fontinalaceae Hypnales Llista de briòfits
Fossombronia Fossombroniaceae Fossombroniales Llista de briòfits
Frullania Frullaniaceae Porellales Llista de briòfits
Funaria Funariaceae Funariales Llista de briòfits
Fuscocephaloziopsis Cephaloziaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Gongylanthus Southbyaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Grimmia Grimmiaceae Grimmiales Llista de briòfits
Gymnocolea Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Gymnomitrion Gymnomitriaceae Jungermanniales Llista de briòfits