Calicle

Descripció del terme

Conjunt de peces estèrils de la flor que se situen per sota del calze, sovint amb la mateixa forma i color, per la qual cosa semblen sèpals; tanmateix es tracta de bràctees o estípules, o sigui fulles modificades.

  ImgCalicle
  Termes relacionats
  Glossaris
  Plantes vasculars
  Redacció i composició
  Maquetació web