José Manuel Blanco Moreno

BlancoMorenoJMR.jpg
Cognoms, Nom
Blanco Moreno, José Manuel
Inicials
JmBM
Descripció personal

Sóc professor agregat a la secció de Botànica i Micologia de la Universitat de Barcelona.

La meva activitat investigadora no es pot avaluar correctament sense referir-se a l'àmbit del Grup de Recerca d'Ecologia dels sistemes agrícoles (http://www.ub.edu/agroecologia/), al qual contribueixo amb el que considero les meves àrees d'especialització més fortes: la diversitat vegetal i el meu interès en l'anàlisi de dades. No obstant això, la meva activitat no es limita als sistemes agrícoles i he col·laborat en diversos projectes, guiat per la meva passió per les plantes, des de la florística a la sistemàtica, des de l'ecologia de les invasions biològiques fins als patrons espacials...

Podeu trobar informació més precisa a el meu perfil de Google Scholar (https://scholar.google.es/citations?user=0y0R834AAAAJ&hl=en) i la meva pàgina web:

https://sites.google.com/view/jose-m-blanco-moreno/home

La passió per la natura, i l'interès en voler apropar el seu coneixement al màxim nombre de persones em va portar a col·laborar, gairebé per accident, en el projecte de Flora Catalana.

Estat
Actiu