Pistil

Descripció del terme

Òrgan en forma de matràs o de ma de morter, format per un carpel tancat sobre ell mateix i per un conjunt de carpels soldats; consta típicament d’ovari, estil i estigma.

  ImgPistil
  ImgPistil2
  Glossaris
  Plantes vasculars
  Redacció i composició
  Maquetació web