Achillea chamaemelifolia

Pronunciació
chamaemelifólia
Descripció del terme

Epítet del llatí botànic compost del llatí chamaemelon, -i (la camomilla) i folium, -ii (la fulla), per la semblança de les fulles amb les de la camamilla.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web