Achillea ptarmica

Pronunciació
ptármica
Descripció del terme

Del grec ptarmikós (que fa esternudar), derivat de ptarmós, -ou (esternut). Ptarmica és el nom antic, aquí en aposició, d'una planta.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web