VA2023.-Sortida serra de Galliners

Codi Àlbum
ALBUM-VA0015
Nom de l'Àlbum
VA2023.-Sortida serra de Galliners
Data
26-09-2023
Descripció de l'àlbum

El dissabte 2 de setembre es va realitzar una sortida botànica per la Serra de Galliners. Hi van participar un total de 18 assistents. A diferència del que és habitual, aquesta vegada la ruta es va realitzar de tarda, de 18 a 21:30. Malgrat les prediccions, que assenyalaven un lleu risc de pluja, va acabar fent una tarda molt agradable i es va poder realitzar el recorregut íntegre, d’uns 6 km, en general per camins planers i poc transitats. L’activitat va permetre contemplar un bosc típicament mediterrani, amb una qualitat ecològica considerable, sobretot si es té en compte l'entorn densament poblat que l’envolta. Sí que es va poder observar una afectació important per la sequera dels últims anys, i una presència de fauna reduïda. Com a elements botànics singulars, es poden destacar les alzines (Quercus ilex) centenàries de Can Camps i una noguerola (Pistacia terebinthus) de grans dimensions que es va georeferenciar. Es tracta, a més, d’una espècie molt poc abundant en aquest espai. Es va passar pels cims dels turons de Mataric i de Can Camps, i es va poder gaudir en diversos indrets de molt bones vistes del Vallès, de Collserola i de Montserrat.

VA2023.05001_0.jpg

Tipus àlbum