Carme Carré Llopis

Cognoms, Nom
Carré Llopis, Carme
Inicials
CCLl
Descripció personal

Carme Carré Llopis és llicenciada en medicina i cirurgia i en biologia, farmacòloga i màster en metodologia de la recerca biomèdica. Experiència en recerca clínica, redacció d’articles sobre medicaments i plantes medicinals. Aficionada a l’estudi de la flora local. Amb una clara orientació cap a reconciliar ciència i comunicació. Entusiasta, innovadora, en totes les activitats en què col·labora.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu