Apomat

Descripció del terme

adj. Arbre de capçada rodonenca, que sembla un pom.

Horta de Sant Joan (Terra Alta). És un roure apomadet

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web