Anyenc

Descripció del terme

adj. Que té molts anys.

(Joan Pellicer)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web