Abadosa

Descripció del terme

f. Bosc de beços.

Atles del comptat de Besalú p.42

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web