MA2023.-Sortida Roureda de can Verdalet

Codi Àlbum
ALBUM-MA0005
Nom de l'Àlbum
MA2023.-Sortida Roureda de can Verdalet
Data
28-06-2023
Descripció de l'àlbum

Tresors botànics de la Roureda de can Verdalet

El proppassat 18 de juny, Flora Catalana i NatMonT (Naturalistes del Montnegre i la Tordera), duguérem a terme una sortida a la descoberta botànica de l’extraordinària roureda de Can Verdalet (Tordera). Una roureda atlàntica de roure pènol (Quercus robur) -fitosociològicament considerada, però, una freixeda- emmarcada en un context mediterrani.

A la sortida s’explicà el funcionament de la roureda i com, aquest, permet la seva existència. Sota la influència del riu Tordera, l’aqüífer superficial la manté inundada una part de l’any frenant, així, l’entrada de les espècies dels alzinars pròxims com, també, de les bardisses. En canvi hi apareixen espècies ambients més o menys aigualosos que, juntament amb el roure i el freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), creen una comunitat admirable. Alguns d’aquests tàxons són: el lliri groc (Iris pseudacorus), el miosotis d’aigua (Myosotis scorpioides), l’espunyidella palustre (Galium palustre), l’herba verda (Oenanthe pimpinelloides), el ranuncle ofioglossifoli (Ranunculus ophioglossifolius), un conjunt important de Ciperàcies (càrex glauc (Carex flacca), càrex pèndul (Carex pendula), Carex remota, càrex cuprí (Carex vulpina), jonc boval (Scirpus holoschoenus), jonquet (Eleocharis palustris)) i de Juncàcies (jonc conglomerat (Juncus conglomeratus), jonquina (Juncus inflexus)). Però, sens dubte, l’estrella de la roureda correspon a Jacoabaea erratica, trobant-se en els claps temporalment molt humits, àdhuc inundats, bàsicament resseguint alguns dels camins de l’espai. De la família de les compostes i capítols florals grocs, fins no fa pas massa es considerada que corresponia a la var. barbareifolia de l’espècie Jacobaea aquatica (= Senecio aquaticus). La presència de Jacoabaea erratica tan sols s’ha pogut verificar a la roureda trobant-se, segons el Llibre vermell de l’UICN, en perill crític d’extinció.

Finalment, passades unes tres hores de descoberta botànica, abandonàrem la roureda amb un sentiment de satisfacció per haver descobert una raconada botànicament insòlita però, alhora, de preocupació pel seu futur com a roureda i pel futur de Jacoabaea erratica.

MA2023.01001.jpg


 

Tipus àlbum
Grups locals