Acer opalus

Pronunciació
ópalus
Descripció del terme

En llati clàssic, opulus era també el nom d'un auró, però quan el botànic anglès Philip Miller va descriure l'espècie li va posar opalus, tal com li deien llavors a Italia.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web