Andar

Descripció del terme

Cadascun dels laterals que conformen el clos per a tenir-hi bestiar anomenat pleta.

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició