Completat el curs 08.2020.-Botànica I (1a. edició)

Títol de la notícia
Completat el curs, 08.2020.-Botànica I (1a. edició)
Data de la notícia
11/06/2020
Notícia

Aquest curs, que consisteix en una introducció a la morfologia de les plantes vasculars, va ser iniciat presencialment i, per causes de la crisi sanitària deguda al SARS-CoV-2, va ser completat virtualment, fent us de l’Aula Virtual de Flora Catalana (Flor@ula). Val a dir que aquest programa de formació ha constituït la bateria de proves de Flor@ula que ha resultat completament satisfactòria, gràcies també a la predisposició, comprensió i ajuda dels alumnes. En nostre més sincer agraïment a tots ells.

Com a resultat, a part de la formació, s’ha establert una plataforma virtual que obre una nova perspectiva i proporciona moltes més facilitats per poder fer arribar la formació, sobre la nostra flora, a tothom que hi estigui interessat.

https://floracatalana.cat/floraula

Properament imapartirem a través de Flor@ula, els següents cursos:

03.2020.- Les plantes exòtiques invasores a Catalunya
11.2020.- Botànica II (2a. edició). Famílies i identificació de plantes vasculars.

Apunta-t’hi!

Grups de treball