NOU: Calendari d'activitats de Flora Catalana

Títol de la notícia
NOU: Calendari d'activitats de Flora Catalana
Data de la notícia
12/11/2019
Notícia

Recentment s'ha incorporat a la web de Flora Catalana (http://wwww.floracatalana.cat) una nova eina de comunicació: EL CALENDARI D'ACTIVITATS. Aquesta eina permet veure en un sol calendari totes les activitats centralitzades i les de tots els grups locals. L'eina permet que l'usuari pugui visualitzar el calendari d'activitats d'un grup local concret o de tots alhora, i fins i tot superposar les activitats diferents de més d'un grup local a la vegada escollint-los.

Podeu accedir al calendari d'activitats, accedint al menú "COMUNICACIONS", opció "Calendari d'activitats" de la web de Flora Catalana (http://www.floracatalana.cat). Creiem que serà una eina molt útil per a totes aquelles persones que segui la nostra activitat.

Per accedir directament al calendari: 
http://www.floracatalana.cat/drupal843/comunicacions/activitats/calendari

Grups de treball