Descobreix la flora del Parc Serralada Litoral

Mapa localització

Títol activitat
Descobreix la flora del Parc Serralada Litoral
Descripció activitat

Des del Grup Local del Maresme, ens informen de la nova activitat que organitzen conjuntament amb el Parc de la Serralada del Litoral, pel proper dissabte dia 1 de juny. Serà una jornada on hi haurà una presentació de Flora Catalana al Parc Serralada Litoral, una presentació de la propera creació de diferents projectes de ciència ciutadana per part del Parc Serralada Litoral, una introducció a la morfologia i terminologia botànica (amb suport visual) i finalment es farà una sortida a fi i efecte de refermar els coneixements adquirits a la teoria i, evidentment, s’identificaran les diferents espècies que s’aniran trobant. Programació:

  • 10:00 a 10:15 Presentació de Flora Catalana al Parc Serralada Litoral a càrrec de Francesc Caralt (president de Flora Catalana).
  • 10:15 a 10:45 Ciència ciutadana i participativa en el Parc de la Serralada Litoral , una poderosa eina futura per conèixer la biodiversitat del nostre parc, a càrrec del responsable del Centre de Documentació del PSL
  • 10:45 a 11:30 Introducció a la morfologia i terminologia botànica, a càrrec de Carme Buxalleu (Coordinadora del GL de Maresme de Flora Catalana).
  • 11:35 a 13:00 Sortida de reconeixement botànic: Quina planta és aquesta?, a càrrec de Carme Buxalleu (Coordinadora del GL de Maresme de Flora Catalana).

https://setmananatura.cat/2019/activitat/presentacio-de-flora-catalana-al-parc-de-la-serralada-litoral/

Data de l'activitat
1/6/2019
Lloc activitat
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt (Centre de documentació del Parc Serralada Litoral) i Parc Serralada Litoral.
Hora de trobada
A les 10:00 h.
Lloc de trobada
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt (Centre de documentació del Parc Serralada Litoral)
Dades de contacte
maresme.floracatalana@gmail.com
Grups locals implicats
Grups de treball