Els arbres i els seus usos a la Vall del Ges

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Els arbres i els seus usos a la Vall del Ges
Descripció

Dos membres del Grup Local de la Vall del Ges de Flora Catalana, Pasqual Bernat i Gerard Verdaguer, han dut a terme una tasca molt interessant de recerca històrica i etnobotànica relacionada amb els arbres de la Vall del Ges. El resultat d'aquest treball s'ha materialitzat en un monogràfic a l'empara de l'Associació d'Estudis Torellonencs (ADET) que es titula "Els arbres i els seus usos a la Vall del Ges" i que va formar part del llibre de la Festa Major 2018 de l'Ajuntament de Torelló.

Editorial
Ajuntament de Torelló
Autors
Pasqual Bernat
Gerard Verdaguer
Llibre electronic
Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual