Jordi Roy Gabarra

Cognoms, Nom
Roy Gabarra, Jordi
Inicials
JRG
Descripció personal

Enginyer tècnic agrícola i enginyer de forests (Universitat de Lleida, 1997). Actualment tècnic en el Departament de Gestió d'Arbrat, Parcs i Jardins, Ajuntament de Barcelona. Aficionat a la fotografia de natura i en especial, a l’entorn dels arbres.

Grups de treball
Estat
Actiu