Sobre la pronúncia dels noms científics de les plantes

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Sobre la pronúncia dels noms científics de les plantes
Descripció

Article del Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, número 57 (1989).

Els autors es proposen donar, als botànics i a tothom interessat en les plantes, orientacions precises sobre la pronúncia dels noms científics que les designen, pronúncia que sovint es troba sotmesa a irregularitats i errors establerts de fa temps.

Hom comenca fent una revisió del valor fonètic de les vocals i de les consonants, tot remarcant les coincidències i les divergències entre la pronúncia clàssica reconstruïda del Ilatí, la italiana o eclesiàstica (que té un cert pes en els països de tradició catòlica) i la catalana. La segona part del treball, la més desenvolupada, tracta de I'accentuació correcta dels noms. Després d'una síntesi de les regles de I'accentuació Ilatina, hom d'una una relació dels sufixos i de les formes sufixades més usuals en la nomenclatura botànica i, finalment, una Ilista dels noms i dels epítets (corresponents a les plantes vasculars) I'accentuació dels quals no pot inferir-se de les normes i dels casos generals exposats precedentment.

Editorial
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Autors
Victòria Alsina, Joan Bastardas i Josep Vigo
Any de publicació
1989
Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual